Władze

Zarząd

  • Różański Andrzej  – Przewodniczący
  • Gibała Jacek  – Zastępca przewodniczącego
  • Napierzyński Sylwester – Zastępca przewodniczącego
  • Zięba  Mieczysława  – Skarbnik
  • Skrzypek Bartłomiej – Sekretarz
  • Bublewicz  Wanda  – Członek
  • Miodowski Zdzisław  -Członek
  • Tarasiewicz Jerzy  – Członek
  • Zbigniew Kazub – Członek

Komisja Rewizyjna

Dodaj komentarz