Fakty opinie komentarze

Stowarzyszenie zrzeszające szeroką rzeszę byłych i aktualnych członków lewicowych organizacji młodzieżowych i sympatyków lewicy nie może prowadzić efektywnej działalności przy braku forum dyskusyjnego w postaci elektronicznego nośnika informacji.

Monopol informacyjny prawicy wynikający m.in. z zawłaszczenia środków masowej komunikacji doprowadził do ukazywania rzeczywistości polskiej w sposób tendencyjny i zakłamany. Dotyczy to tak przeszłości historycznej, jak i współczesności.

W odniesieniu do perspektyw rozwojowych Polski rządząca prawica ma niewiele do powiedzenia zwłaszcza w obliczu ciągłego trwania w globalnym kryzysie gospodarczym. Dlatego w aspekcie historycznym i tzw. polityki historycznej musimy ukazywać społeczeństwu polskiemu prawdziwy obraz przeszłości naszego kraju.

W świadomości społecznej wszystkich pokoleń powinna utrwalić się prawda, że wyzwolenie narodowe i społeczne w naszym państwie było głównie dziełem sił lewicowych. Odzyskanie niepodległości narodowej po II wojnie światowej w optymalnych granicach terytorialnych mogło mieć miejsce tylko dzięki przejęciu władzy przez siły lewicowe i sojusz z głównym zwycięzcą faszystowskich Niemiec – Związkowi Radzieckiemu. Wejście na drogę socjalistycznych przeobrażeń społecznych i tworzenie ustroju sprawiedliwości społecznej i demokracji dało Polakom po raz pierwszy w historii szansę wydźwignięcia kraju z niżu cywilizacyjnego i wszechstronnego rozwoju, którego głównym beneficjentem była młodzież. Patriotyzm z lat walki z okupantem przekształcił się w etos służby dla Ojczyzny. Na terenie całego kraju można było codziennie słyszeć pieśni maszerującej młodzieży w szeregach Służby Polsce: „My awangarda, pracy armia twarda, nasz los, to Polski los. Nasz los, jej los”.

Młodzież POLSKA dobrze wykorzystała tę ustrojową szansę rozwoju i awansu.
To dzięki temu, co kolejne pokolenia zbudowały w Polsce Ludowej – kraj nasz przekształcił się z zacofanego rolniczo-przemysłowego w przemysłowy. W znamiennym i bulwersującym wystąpieniu dr Janusza Lewandowskiego w TVP w czerwcu 1999 Polacy usłyszeli: „Europa przeraziła się konkurencyjności potężnego polskiego przemysłu, zbudowanego przez komunistów. W związku z czym musieliśmy doprowadzić nasz przemysł do stanu możliwego do przyjęcia przez Europę”. Cały dorobek narodowy, wzniesiony na wyrzeczeniach kilku pokoleń, został zrujnowany doszczętnie, totalnie zdekapitalizowany, jak to powiedział prof. Bronisław Geremek w Sejmie w 1995 r .

Takie fakty i prawdy zamierzamy ukazywać społeczeństwu na naszej stronie internetowej.
Musimy również przypomnieć społeczeństwu różnice w szansach młodzieży do i po 1989 r. W Polsce Ludowej kolejne pięciolatki zdeterminowane były wchodzeniem w życie wyżu demograficznego i troską władzy, żeby były miejsca dla potrzebujących w żłobkach, przedszkolach, szkołach i uczelniach, żeby był powszechny dostęp do pracy zgodnie z wykształceniem, żeby była dostępna darmowa służba zdrowia itp.

Po 1989 r. zapowiadającym wielkie nadzieje dla społeczeństwa absolwenci szkół zawodowych masowo zasilili szeregi bezrobotnych. Zrozpaczona młodzież podobnie jak jej pradziadowie i dziadkowie musiała emigrować za chlebem za granicę.

Rozszerzający się krąg społeczeństwa żyjącego poniżej poziomu minimum socjalnego i biologicznego przy permanentnym kryzysie służby zdrowia prowadzi do biologicznego wyniszczenia narodu. Dlatego Stowarzyszenie Pokolenia nie może biernie tkwić w takiej rzeczywistości. Nicość programowa sprawujących władzę sił prawicy stanowi dla Polski najwyższe zagrożenie.

Naszym obowiązkiem wobec Ojczyzny jest wzięcie na siebie odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość Polski. Istnieje pilna potrzeba zjednoczenia sił lewicy, skupienia kapitału i energii wszystkich członków Stowarzyszenia POKOLENIA, aby stworzyć konstruktywną alternatywę dla rządzącej prawicy.

Jan Małek

opracowanie wręczane uczestnikom spotkania 5.10.2013 r.  /Rajmund Rybiński itd./

Organizacje i ich odznaki 1945 – 1989

Kim był jedyny liberał przy okrągłym stole

Spotkanie tysiąclecia

Sąd , sądem …

„Proletariusze są zmęczeni. Zrobili rewolucję, na której nie skorzystali”

Kongres Lewicy

Dodaj komentarz