Co robimy

Od momentu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń przez VII Wydział Sądu Gdańsk-Północ podejmowaliśmy następujące kwestie:

 • projekt zmian statutowych Stowarzyszenia;
 • funkcjonowanie Biblioteki Społecznej
 • „Ostatni Lot Tupolewa” – hołd i wspomnienia o tragicznie zmarłych;
 • wybory samorządowe;
 • 19 czerwca 2010 odbyliśmy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 • realizacja aktywizacji naszych członków w oparciu o „Wolontariat 60 +”- program w ramach działalności pożytku publicznego
 • sprawy związane z rejestracją Statutu Stowarzyszenia uchwalonego na NWZ 19.06.2010
 • Biblioteka Społeczna – stan  i  perspektywy.
 • strona internetowa , obsługa bieżąca.
 • Bilansu , Rachunku Wyników , Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 rok;
 • 4 czerwiec 2011 r  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia i spotkanie pokoleń
 • Biblioteka Społeczna ,forum dyskusyjne.
 • prezentacja projektu porozumienia z Towarzystwem Edukacyjnym „Wiedza Powszechna” w sprawie szkolenia opiekunów osób starszych na kolejny rok współpracy.
 • stan zaawansowania Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Daj szansę sobie  pomóż innym” w ramach programu dla organizacji pożytku publicznego.
 • Bilans i rachunek wyników  Stowarzyszenia za 2011 r.
 • Regulamin Konkursu DotacyjnegoSeniorzy w akcji”- program w ramach organizacji  pożytku publicznego
 • Biblioteka społeczno-ekonomiczna XX w. – tworzona od 2009 roku – zebrany księgozbiór  1532 pozycje. W latach 2009-2011 zebranie i skatalogowanie księgozbioru, głównie darów z Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze i Biblioteki Politechniki Gdańskiej.
 • Bookcrossing (inaczej nazywana uwalnianiem książek, krążeniem książek lub książko krążeniem) od 2008  – idea nieodpłatnego przekazywania książek najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu. Książki te są wystawiane w siedzibie Stowarzyszenia Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego, a także w innych miejscach. – około 2000 książek w magazynie – z dziedzin literatura piękna, historia,   filozofia,
 • od 2008: analiza statystyczna przedsiębiorstw w XX w. – ze względu na ochronę praw autorskich pokazane tylko częściowo informacje:

–  lista zakładów przemysłowych w latach 1983-1990,
–  lista firma budowlanych w latach 1985-1989,
–  zatrudnienie w przemyśle okrętowym w latach 1970 i 1982 r.,
–  zakłady i przedsiębiorstwa przemysłowe w 1965 r.,
–  lista zakładów przemysłu kluczowego w 1983 roku,
–  lista firm w latach 1999-2007.

 • współpraca, od 2009 r., z Obywatelskim Biurem Interwencji – Ogólnopolską Organizacją     Obywatelska w Sopocie m.in. w zakresie niesienia pomocy osobom starszym, wykluczonym społecznie przez przywracanie im m.in. możliwości powrotu z bezdomności, a w tym zakresie szerokiej pomocy uzyskiwania przez te osoby należnych im świadczeń socjalnych (emerytalno -rentowych),
 • podjęcie działań wsparcia tworzenia pisma „KROPKA” dla Polonii  w Irlandii.
 • współpraca z Towarzystwem Edukacyjnym Wiedza Powszechna od 2008. Obecnie prowadzimy jako partner wraz z MOPS w Gdańsku  projekt  „Daj szansę sobie – pomóż  innym”
 • „Wolontariat 60 +” aktywizacja naszych członków w oparciu o „Wolontariat 60 +”Zgodnie z regulaminem powołano grupę liczyła 19 osób, z tego 14 członków Stowarzyszenia Pokolenia oraz 5 emerytowanych nauczycieli. Odbyto  44 godzin wykładów na temat pracy woluntariatu, 16 godzin o formach pomocy dzieciom i zagospodarowaniu czasu wolnego.
 • podjęliśmy szkolenia w zakresie obsługi komputerów i Internetu /48 godzin/.
 • prowadziliśmy tematy społeczno – polityczne poświęcając 18 godzin. Z ciekawych tematów należy wymienić :

–  Spotkania z Kazimierzem Piechowskim autorem książek i filmów – uciekinierom z obozu Oświęcim.
–  Spotkania z woluntariuszami z Holandii i Niemiec.
–  Wyżywienie i higiena życia ludzi starszych.
–  Sytuacja społeczno – polityczna Chin
–  Zorganizowano spotkanie integracyjne „ Andrzejki„

 • nasi wolontariusze podejmowali szereg działań takich jak:

–  Opieka nad ludźmi ciężko chorymi
–  Odwiedzanie ludzi obłożnie chorych
–  Udział w pogrzebach

 • drugą grupę powołano w grudniu 2010  w Gdyni. Grupa liczyła 18 członków, z czego większość osób to członkowie byłych organizacji młodzieżowych.
 • odbyły się 24 godziny zajęć o tematyce społeczno – wychowawczej i działalności woluntariatu.
 • systematycznie odbywały się szkolenia z zakresu komputerów i Internetu , w sumie 32 godziny.
 • zorganizowano dwie grupy językowe tj. język angielski i niemiecki.
 • odbyły się również zajęcia z następujących tematów:

–  Przemiany demograficzne wieku starszego
–  Sytuacja społeczno – polityczna Chin
–  Spotkania z woluntariuszami z Holandii i Niemiec
–  Wywiad z prof. Izydorem Sobczakiem – członkiem Stowarzyszenia Pokolenia

 • realizacja   Projektu „Daj szansę sobie –   pomóż innym”
 • 22 września 2012 r Walne Zgromadzenie -Przedstawienie projektu nowego Statutu Stowarzyszenia „Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego” ,55 Rocznica Powstania ZMS i ZMW.
 • realizacja  Projektu „Daj szansę sobie – pomóż innym” część pierwsza, doświadczenia i różnice w sposobie realizacji projektu; realizacja   Projektu „Daj szansę sobie –   pomóż innym” część druga
 • aplikacja do projektu „ Edukacja osób starszych”
 • udział w wyborach do Zarządu i Komisji Gdańskich Organizacji  Pozarządowych
 • porozumienia i umowy UM i Stowarzyszeń
 • aplikacja do Projektu „Patriotyzm Jutra”
 • 23 luty 2013 r Walne Zgromadzenie  – wybory władz Stowarzyszenia
 • wyjazdowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w Tczewie wrzesień 2013 r;
 • omówienie  materiałów  corocznego XVII spotkania;
 • XXVII Spotkanie Członków i  Sympatyków 5 październik 2013 r. Górki Zachodnie
 • XXVIII Spotkanie Członków i  Sympatyków 30.09.2014 r. Sopot

Dodaj komentarz